Wat we moeten weten van de WOZ

http://seo-site.nl/facebook-likes-kopen

Huiseigenaren kunnen er in het begin van het jaar de klok op gelijk zetten: de brief met de nieuwe WOZ-waarde van hun onroerend goed.

Het is meer dan alleen een bedrag dat je moet invullen op de belastingaangifte.

De WOZ is de basis voor:

* onroerendezaakbelasting (Gemeente)

* rioolheffing (Gemeente)

* waterschapsheffing (Waterschap)

* eigenwoningforfait (Belastingdienst)

Banken

Bovendien kijken banken naar de jaarlijkse waardebepaling. Ze kunnen die gebruiken om vast te stellen of een huis genoeg waard is als onderpand voor een hypotheek.

Ook kan de WOZ-waarde van invloed zijn op de hypotheekrente, bijvoorbeeld of er reden is om een toptarief in rekening te brengen (dat gebeurt als de hypotheek hoger is dan de executiewaarde).

De WOZ wordt door de gemeente vastgesteld. Het is een schatting van de vrije verkoopwaarde: de globale verkoopprijs als het huis leeg wordt opgeleverd. Of de woning in werkelijkheid wordt verhuurd, is niet van belang. Ook maakt het niet uit hoe hoog de hypotheek is of dat er sprake is van erfpacht.

Waar wordt bij de vaststelling van de WOZ-waarde op gelet?

* het bouwjaar (of eventueel het jaar van renovatie)

* de oppervlakte en inhoud

* ligging

* de prijzen van vergelijkbare woningen in dezelfde wijk die rond de peildatum zijn verkocht

De peildatum voor de WOZ is altijd 1 januari van het voorgaande jaar. Voor 2014 geldt dus de waardebepaling op de eerste januari van vorig jaar.

Reacties zijn gesloten

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com