Turkenburg: NSS belangrijke stap

http://seo-site.nl/facebook-likes-kopen

De Nuclear Security Summit is voorbij, de uitkomsten van de top zijn bekend. Volgens emeritus hoogleraar Natuurwetenschap en Samenleving Wim Turkenburg is er op de top veel bereikt, maar hebben de landen ook punten laten liggen. “Je moet deze conferentie zien als een belangrijke stap, maar natuurlijk moet er nog heel veel gebeuren.”

Turkenburg merkt op dat de verklaring een pagina langer is dan bij de vorige top in Seoul, in 2010. “Dat betekent dat er stappen gezet worden”, zegt hij.

In de verklaring staat dat de rol van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) groter wordt. “Dat vind ik prima, maar het Agentschap geeft altijd adviezen en komt kijken op uitnodiging. Het kan niets afdwingen. Je bent dus afhankelijk van landen die zichzelf aan het regime van het IAEA onderwerpen.”

Hoogverrijkt uranium

Tijdens de top hebben twaalf van de deelnemende landen afgesproken dat ze geen hoogverrijkt uranium meer binnen de landsgrenzen willen. Nederland doet daar niet aan mee.

“Waarom zit Nederland niet bij die twaalf? Hier ligt waarschijnlijk zo’n 800 kilogram hoogverrijkt uranium opgeslagen in de buurt van kerncentrale Borssele. Volgens Nederland ligt dat hier net zo veilig als in de VS. Dat gaat in tegen de intentie van deze conferentie om het aantal opslaglocaties te verminderen.”

Ook vindt Turkenburg het een gemiste kans dat er niet is gesproken over het nucleair materiaal dat militair gebruikt wordt. “Slechts 10 procent van het hoogverrijkt uranium dat je kunt misbruiken voor atoomwapens wordt gebruikt in civiele toepassingen, zoals de medische sector. 90 procent ligt opgeslagen of zit al in atoomwapens. Daarover is niets gezegd.”

Militaire doeleinden

De Verenigde Staten gebruiken volgens Turkenburg nog veel nucleair materiaal voor militaire doeleinden. “De NSS-landen zouden een sterkte afbouw van die voorraden moeten nastreven. Zo hoeft hoogverrijkt uranium niet meer te worden gebruikt in kernonderzeeërs. Toch doet Amerika dat nog wel. Dan spreken we over grote hoeveelheden”, zegt Turkenburg.

Tijdens de NSS-top had ook de nucleaire industrie een bijeenkomst. Turkenburg is daar erg over te spreken. “Als je tot veiligheidsmaatregelen wil komen, heb je de industrie nodig. Die willen een proactief beleid voeren, onafhankelijk van overheden, en de zaak zelf op orde brengen. Daardoor krijg je toegang tot landen die de verklaring niet hebben ondertekend. Dat vergroot de veiligheid.”

Reacties zijn gesloten

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com