ICC wil dat Gruijters video verwijdert

http://seo-site.nl/facebook-likes-kopen

De internationale cricketbond wil dat Timothy Gruijters de video waarin hij beweert dat de Nederlandse bond KNCB hem heeft gedwongen zich met een blessure af te melden voor het WK T20, van YouTube verwijdert.

De ICC heeft de Nederlandse cricketbond zelfs verzocht om dat juridisch af te dwingen, maar de KNCB wil daar nog niet aan en heeft eerst een advocaat gevraagd om te onderzoeken of het überhaupt wel mogelijk is om juridische stappen te ondernemen tegen Gruijters.

Het verzoek om de video te verwijderen is via Richard Cox, de voorzitter van de KNCB, terechtgekomen bij de vader van Gruijters, die de video heeft geüpload. Aan het verzoek is vooralsnog geen gehoor gegeven.

Verklaring KNCB

De KNCB heeft op zijn website een verklaring gepubliceerd over de zaak. “Het bestuur van de KNCB betreurt de ophef die is ontstaan na het vertrek van Tim Gruijters uit de selectie van Nederland. Conform de ICC-reglementen is de geblesseerde speler vervangen door Tom Cooper. De medische commissie van de ICC heeft daar reglementair haar goedkeuring aan gehecht.”

“Het bestuur van de KNCB heeft inmiddels naar aanleiding van de ontstane ophef een onderzoek ingesteld en zal alle betrokkenen horen om inzicht te krijgen in de gang van zaken.”

Reacties zijn gesloten

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com