Erkenning Jeruzalem als hoofdstad van Israël zal vredesproces weer op gang brengen

http://seo-site.nl/facebook-likes-kopen

Nu de Amerikaanse president Donald Trump Jeruzalem erkend heeft als hoofdstad van Israël, door de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verhuizen, valt bijna de gehele wereld over hem heen. Is dat terecht?

Jeruzalem: heilige stad voor joden en christenen
In de joodse geschiedenis speelt de stad Jeruzalem een belangrijke rol. Ooit heette Jeruzalem Jebus en werd het waarschijnlijk bewoond door Hurrieten. Later werd volgens de joodse geschiedschrijving in de bijbel de stad ingenomen door de tweede koning van Israël, David. Deze veranderde Jeruzalem in zijn hoofdstad. Zijn zoon Salomo bouwde hier een tempel voor de oppergod van het Joodse volk, יהוה (JHWH, vermoedelijk: Jahweh, hij die is). Deze god zou later de enige erkende joodse god worden en de grondslag vormen voor andere monotheïstische geloven, zoals het christendom en de islam.

Na enkele eeuwen werd het koninkrijkje onder de voet gelopen door de machtige buurstaten Assyrië en later het Babylonische rijk. De bevolking van Jeruzalem werd in ballingschap gevoerd. Jeruzalem kreeg in deze tijd een mythische status. Het verlangen van de Joden naar de terugkeer naar hun land en vooral: hun stad Jeruzalem, kreeg een centrale plaats in het Jodendom. In deze periode kreeg het Jodendom zijn huidige vorm.

Ook in het christendom is Jeruzalem belangrijk. Veel bijbelverhalen rond Jezus spelen zich af in de oude stad van Jeruzalem en de onmiddellijke omgeving. Denk aan de kruisiging, genezingen en de opstanding van Jezus. Jeruzalem werd zo een belangrijke bedevaartplaats. Christenen geloven ook dat in het einde der tijden Jezus in Jeruzalem uit de hemel zal terugkeren.

Dit deel van Jeruzalem, de Klaagmuur met de Rotskoepel, is het brandpunt van het religieuze conflict tussen Israël en de moslims. Bron: YouTube

Waarom vinden de moslims Jeruzalem zo belangrijk?

De heilige steden van de islam, Mekka en Medina, liggen rond de 1000 km ten zuiden van Jeruzalem, in het Arabisch schiereiland. Jeruzalem wordt in de koran niet genoemd. Sterker nog: volgens de koran (17:104) heeft de islamitische god Allah het land Israël aan de Joden gegeven. Er bestaat slechts een obscure legende uit latere tijd over een zogeheten hemelvaart van de uitvinder van de islam, Mohammed. Hierin zou hij in een droom vanuit de Tempelberg in Jeruzalem op zijn ezel Buraaq de zeven hemelen hebben bereisd. De belangrijkste reden waarom Jeruzalem zo belangrijk is bij moslims, is de politieke betekenis van de stad. Jeruzalem ligt dicht bij de Sinaï, het punt waar Afrika en Eurazië elkaar raken, en is binnen het jodendom en christendom (die de moslims zien als voorlopers van de islam) belangrijk.

Wanneer de Joden erin slagen de heilige stad weer in bezit te krijgen, zou dat ook afbreuk doen aan de glorie van de islam. Immers, dan zou blijken dat het Jodendom toch niet achterhaald is door de islam. Israël knipt het islamitische gebied in tweeën. Pas nu, met de geplande aanleg van een snelweg over de Rode Zee tussen Saoedi-Arabië en Egypte zal er een vaste oeververbinding komen tussen Noord-Afrika en de rest van het Midden-Oosten.

Kortom: moslims gebruiken Jeruzalem om de Joden en christenen te kunnen trollen en de geopolitieke doorn Israël uit hun vlees te kunnen trekken. De Palestijnse Arabieren worden hierbij als pion gebruikt

Hoe het erkennen van Jeruzalem als hoofdstad van Israël vrede dichterbij zou brengen

Er ontstaat alleen vrede, als beide partijen ervan overtuigd zijn dat ze meer voordeel hebben bij vrede dan met oorlog. Op dit moment werken de leiders van de Palestijnen de onderhandelingen tegen, omdat ze verwachten de hoofdprijs te krijgen: terugkeren van alle nakomelingen van de inwoners van het mandaatgebied in 1948 naar Israël. Dit zou de vernietiging van de staat Israël betekenen. Ook is voor de Palestijnse leiders de huidige situatie erg lucratief. Van alle geld dat internationale donoren aan de Palestijnen geven, kunnen zij een groot percentage in hun zak steken. De Palestijnse president Machmoed Abbas bezit meer dan honderd miljoen dollar.
Het erkennen van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël, wat het ook is, zal de Palestijnen wakker schudden. Israël is een realiteit en Israël zal niet meer weggaan. De inwoners van het Midden-Oosten schieten er meer mee op als de landen in het Midden-Oosten in vrede met elkaar omgaan, dan met het eindeloos opstoken van conflicten en burgeroorlog.

Het bericht Erkenning Jeruzalem als hoofdstad van Israël zal vredesproces weer op gang brengen verscheen eerst op Visionair.

Reacties zijn gesloten

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com