“De staat loopt geld mis”

http://seo-site.nl/facebook-likes-kopen

“Mijn opvolger Wiebes heeft groot gelijk. Het belastingsysteem moet eenvoudiger.” Oud-staatssecretaris Willem Vermeend vindt net als de huidige staatssecretaris Wiebes dat er te veel ingewikkelde belastingregels zijn. Volgens Wiebes zijn mensen van goede wil maar “die mensen worden geconfronteerd met regelgeving die zo complex is dat het bijna niet meer foutloos uitvoerbaar is.”

Het huidige belastingstelsel is rond 2001 ingevoerd, daar heeft u ook aan meegewerkt?

“Minister Zalm en ik hebben de grootste herziening gedaan ooit. In de loop der jaren is het veel ingewikkelder geworden en dat heeft toch ook te maken met de wensen van politieke partijen. Als wij problemen in het land hebben, dan kijken we met zijn allen naar de belastingheffing en dan gaan we er regeltjes voor bedenken en daar wordt het stelsel heel ingewikkeld van.”

De belastingdienst int niet alleen meer, maar betaalt ook toeslagen uit.

“Daar is de belastingdienst eigenlijk niet geschikt voor. Het is een inningsorganisatie en het probleem is vaak dat de belastingdienstgebruik moet maken van gegevens die niet beschikbaar zijn en als ze heffen hebben ze al die gegevens wel.”

Kan je het systeem niet veranderen?

“De toeslagen zijn ingewikkeld, ik weet niet of u het geprobeerd heeft, het is een helse opgaven voor de belastingdienst om dat te controleren. Je moet alleen regels bedenken die uitvoerbaar zijn. Als het niet uitvoerbaar is, moet je er niet aan beginnen. En dat is ook een beetje de boodschap van mijn opvolger.”

Tot welke concrete problemen leidt dit stelsel?

“Het leidt tot ergernis bij mensen. Maar ook ergernis bij de belastingdienst, want ze hebben taken erbij gekregen en dat kan betekenen dat belasting heffen niet meer correct gaat verlopen en dan laat je geld liggen. Mensen zijn geërgerd dat ze niet op tijd toeslagen krijgen en dan verdwijnt de wil om te betalen aan de belastingdienst.”

Dit gaat om de inkomsten van een staat.

“Als je het systeem vereenvoudigd en je maakt het makkelijker, je gaat de lasten verlagen, dan kan het dat je meer belastingopbrengsten krijgt in de schatkist. Het kabinet zal er heel snel mee moeten beginnen. Dat is ook het voordeel voor het kabinet zelf.”

Spijtig dat er een staatssecretaris om gevallen is. Had Weekers harder moeten doorpakken?

“De Kamer moet ook naar zichzelf kijken. Het kan niet allemaal aan meneer Weekers gelegen hebben. De Kamer wenst dingen. De politieke partijen willen alles regelen via de fiscus en ook als een staatssecretaris aangeeft dat dit moeilijk is, dan is er soms een meerderheid die zegt; u doet het toch. De Kamer is de baas in Nederland.”

Verwacht u dat het kabinet snel concrete stappen neemt?

“Het kabinet zal het wel moeten doen. Het kabinet kan wel nu beginnen om het stelsel vorm te gaan geven. Mijn opvolger kan het al wel in de grondverf zetten. En ik denk dat het aan het einde van dit kabinet of in het nieuwe kabinet ingevoerd kan worden.”

Reacties zijn gesloten

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com