Coalitieplannen al vaker aangepast

http://seo-site.nl/facebook-likes-kopen

Het schrappen van het strafbaar stellen van illegalen is niet de eerste aanpassing waartoe de coalitie heeft besloten. In de anderhalf jaar dat het kabinet regeert, hebben PvdA en VVD al meerdere malen de plannen bijgesteld. Een kleine greep:

Inkomensafhankelijke zorgpremie

Nog voordat het kabinet beëdigd was, ontstond er discussie over de inkomensafhankelijke zorgpremie. Het was zeer onduidelijk welke gevolgen deze regeling voor de koopkracht zou hebben. Ouderen met AOW zouden het zwaarst worden getroffen met een inkomensachteruitgang van meer dan 6%.

De kritiek op het kabinet was fel, vooral in de VVD-gelederen. Het regeerakkoord werd opgebroken en de inkomensafhankelijke premie kwam er niet.

Herfst 2013

In oktober 2013 werden plannen uit de Miljoenennota aangepast, onder druk van de oppositiepartijen, D66, ChristenUnie en SGP. Zonder deze veranderingen zou er in de Eerste Kamer geen meerderheid zijn voor de kabinetsplannen.

De aanpassingen leidden er onder meer toe dat er 600 miljoen euro meer beschikbaar kwam voor onderwijs. De versoepeling van het ontslagrecht wordt een half jaar eerder ingevoerd en de schoolboeken in het voortgezet onderwijs blijven gratis. De bezuiniging op de kindregelingen wordt voor een groot deel teruggedraaid.

Verder wordt er meer geld uitgetrokken voor fiscale ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten. Ook de bezuiniging op de publieke omroep wordt gehalveerd en de kazerne in Assen blijft open.

Pensioenakkoord

Eind 2013 werd er een akkoord bereikt over de bezuinigingen op de pensioenen. Onder druk van ChristenUnie, SGP en D66 werden de plannen aangepast. Het ging met name om de beperking om belastingvrij te sparen voor het pensioen. Het kabinet wilde dit percentage verlagen naar 1,75% van het inkomen. Dat is uiteindelijk 1,85% geworden.

Kleine scholen

Begin februari werd duidelijk dat kleine scholen een toeslag blijven ontvangen. Dit geld zou geschrapt worden, maar onder druk van ChristenUnie en SGP is dit plan teruggedraaid. De partijen waren bang dat kleine scholen door de maatregel zouden verdwijnen of worden gedwongen te fuseren.

Ook werd afgesproken dat staatssecretaris Klijnsma de sollicitatieplicht voor alleenstaande bijstandsmoeders met kinderen tot vijf jaar, terugdraait.

Reacties zijn gesloten

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com